TECHNICKÉ ÚDAJE

 

 

Popis Výrobkov, Návod Na Použitie

chodište Stadler sa vyrábajú už 20. rokov. naše skúsenosti Vám uľahčí výber pri voľbe dodávateľa schodíšť. Od poradenstva cez projekciu až po montáž obdržíte všetko od jedného partnera. naše schodiská sú vyrábané v súlade s jednoznačnými normami (ČSN, DIN) a podliehajú neustále kontrole akosti. Kvalita je dozorovaná a dokladovaná prísnymi skušobnými mechanizmami, ktorých základom je výrobková certifikácia a dozorovanie štátnou skúšobňou č. 204, pobočkou TZÚS v Českých Budejoviciach. Ručíme za zodpovedajúcu bezchybnú akosť použitých materiálov, kvalitné spracovanie a odbornú montáž (ak je montáž predmetom dodávky) našich výrobkov. Záručná lehota je 24 mesiacov od zabudovania schodišťa do Vašej stavby. Neručíme za neodbornú údržbu a zásahy zo strany odberateľa, aby sa tak nestalo, sme Vám vždy k dispozícii s odbornou radou.

Údržba Stupňov

tupne najjednoduchšie utriete vlhkou utierkou. Doporučujeme 1x mesačne pridať do vody prípravok na čistenie podláh, prednosť by mali mať prostriedky s protišmykovou ochranou. Použité prostriedky musia byť vhodné na nalakované povrchy. V prípade, že aj napriek tomu dôjde k poškodeniu Vášho schodišťa, sme pripravení Vám pomôcť.

Terasové A Kamenné Stupne

Pre naše stupne používame vybrané materiály s vysokou úžitkovou hodnotou. Prírodný kameň sa môže od predloženej vzorky líšiť farbou aj štruktúrou. Medzi stupňami a nášľapnou vrstvou podlahy z rovnakého materiálu sa môžu vyskytnúť produkčne podmienené rozdiely farebnosti. stupne sú dodávané všestranne brúsené. Čelné a nášľapné plochy stupňov sú leštené, poprípade možno dodať stupne s vypieskovaným protišmykovým páskou. V prvom polroku by sa stupne mali vytierať teplou vodou s pridaním čistiaceho prostriedku. Odstráni sa tým ľahký prachový povlak. Potom sa doporučuje čas od času použiť ošetrujúci prostriedok. Dbajte nato, aby ste použili prostriedok nenarušujúci povrch kameňa. využívajte poradenské služby v odborných predajniach alebo u našej firmy.